Jak odczytać zawartość pliku płaskiego

Końcem listopada 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała długo wyczekiwaną rzeczywistą listę podatników VAT, w zaszyfrowanej formie, służącą do masowej weryfikacji rachunków bankowych podatników VAT.

Pliki – spakowane archiwum 7z są dostępne do pobrania pod adresem URL:

https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/plik-plaski/

Odpowiadając na liczne zapytania w kwestii:

 • Jak użyć pliku płaskiego – białej listy ?
 • Jak przeczytać zaszyfrowane dane z pliku płaskiego?
 • Jak zdeszyfrować plik płaski i sprawdzić status podatnika?
 • Jak odszyfrować dane z pliku JSON – biała lista VAT?
 • Jak porównać zakodowane dane z pliku płaskiego z bazą rzeczywistą?
 • Jak sprawdzić całą bazę kontrahentów w pliku płaskim?
 • Jak odszyfrować plik płaski VAT – Ministerstwa Finansów?
  itp.

informujemy, że:

Plik płaski udostępniany przez KAS jest zaszyfrowany jednokierunkową funkcją skrótu – użytą wielokrotnie (np. 5000 razy) co powoduje, że uzyskanie pierwotnej, tj. niezaszyfrowanej informacji nie jest możliwe.

Jedynym technicznym sposobem na weryfikację podmiotu (prawidłowe użycie pliku płaskiego) jest więc dokonanie identycznej transformacji (szyfrowania) po swojej stronie – używając w tym celu funkcji skrótu SHA-512 w zadanej ilości transformacji, a następnie porównanie w plikiem płaskim KAS.

Odpowiadając na pytania – plik płaski nie może być więc odszyfrowany w całości – jego zawartość służy jedynie do potwierdzenia czy dane podane przez kontrahenta, czyli numer rachunku bankowego wraz z numerem NIP – para danych – znajdują się w pliku, co jest równoznaczne z tym, że kontrahent jest podatnikiem czynnym lub zwolnionym.

Jeżeli zaszyfrowany ciąg znaków występuje w sekcji podatników VAT czynnych – mamy pewność, że podana para NIP-NRB jest prawidłowa.

Analogicznie postępujemy w przypadku podatników zwolnionych z VAT.

Wykonanie tej operacji w sposób manualny jest praktycznie niemożliwe, dlatego też przygotowaliśmy narzędzie – moduł o nazwie NIP Skaner – biała lista VAT, który umożliwia masową weryfikację danych NIP-NRB w sposób automatyczny – bez konieczności ręcznego liczenia sum kontrolnych i porównywania wpisów w zbiorze, który liczy już ponad 2.1 miliona rekordów.

Mechanizm podobny do pliku płaskiego VAT – używany jest do przechowywania haseł w systemach informatycznych – nie można poznać zapisanego hasła a jedynie potwierdzić czy wpisane hasło jest poprawne.

Aby zarejestrować bezpłatne konto do przetestowania naszego programu do weryfikacji masowej w pliku płaskim – zapraszamy pod URL: https://hyperflow.eu/pl/_NIP_SCAN

Plik płaski - sprawdzenie masowe automatyczne

Nasze narzędzie pokrywa pełną specyfikację pliku płaskiego KAS, w szczególności:

 • weryfikuje pary: numer rachunku bankowego – numer NIP w rejestrze podatników czynnych oraz podatników zwolnionych,
 • weryfikuje rachunki maskowane – używane w rachunkach wirtualnych – tak zwane płatności masowe np. Mass collect mBank,
 • zawiera historię weryfikacji z możliwością pobrania w formacie CSV,
 • umożliwia wygenerowanie raportów z podsumowaniem – oznaczone datą i sumą kontrolną zapytania.

Dowiedz się więcej: